Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра міжнародної економіки та світового господарства

Абітурієнту
Наука
Про кафедру
Спеціальності
Інформаційні пакети
Навчальний процес
Склад
Новини кафедри

Нові тенденції світового економічного розвитку останнім часом усе частіше асоціюються з поняттям «глобалізація», що означає провідний напрям в розвитку міжнародної економіки, який характеризується посиленням взаємодії національних економік.

В світі існує більше 200 країн, які взаємодіють у різних сферах економіки. Наша країна має торгівельні та інвестиційні зв’язки більш ніж зі 120 країнами, співпрацює з найавторитетнішими міжнародними організаціями (Міжнародним валютним фондом, Світовою організацією торгівлі та ін.).

В Україні відчувається потреба в спеціалістах, які знають економіку не тільки нашої країни, але й наших торговельних партнерів, вміють аналізувати та прогнозувати ситуацію на світових товарних ринках, орієнтуватись у системі норм і принципів міжнародного економічного права, тарифних та нетарифних методах регулювання міжнародної торгівлі, розуміють механізм формування валютного курсу, вміють формувати портфель цінних паперів, знають, з яких джерел отримати кошти на розвиток компанії та ще багато іншого.

Організація кафедри міжнародної економіки та світового господарства - це свого роду вимога часу. Лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків в Україні сприяла зростанню учасників бізнесу, виходу на міжнародні ринки підприємств і організацій. Гостро встала проблема браку знань в області міжнародної економіки, митно-тарифного регулювання, міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин, інвестиційної діяльності, міжнародного маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у підготовці зовнішньоекономічних контрактів.

Інтернаціоналізація всього господарського життя суспільства потребує не тільки спеціальних знань в області міжнародної економіки та світового господарства, але і знання мов. Освітня програма «Міжнародна економіка» (спеціальність «Економіка») дає унікальне поєднання знань з економічних дисциплін і ділової іноземної мови. Студенти, що навчаються за даною освітньою програмою, отримують поглиблені знання англійської бізнес-мови, що є важливою конкурентною перевагою на сучасному ринку праці.

Університетська освіта надає випускникові можливість стати не тільки членом певної професійної корпорації через отримання обраної спеціальності, але і громадянином світу в його основних фундаментальних соціокультурних вимірюваннях.

Робота кафедри міжнародної економіки та світового господарства орієнтована на підготовку освіченої еліти суспільства, що здатна орієнтуватися в системах та підсистемах світового господарства, має уявлення про найбільш значущі економічні і політичні чинники, що визначають розвиток світової економіки, володіють високим ступенем мовної компетенції і, як наслідок цього, мають високу соціальну мобільність.

Метою кафедри міжнародної економіки та світового господарства є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок для здійснення професійної діяльності у зовнішньоторговельній, валютно-кредитній і фінансовій сферах, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Кафедру міжнародної економіки та світового господарства було засновано у 1998 р. у ХНУ імені В.Н. Каразіна. Спочатку кафедра мала назву «Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин», її очолював професор Голіков Артур Павлович. У 2003 р. було здійснено відособлення кафедри міжнародної економіки. Восени 2014 року кафедру було перейменовано на кафедру міжнародної економіки та світового господарства.


 Кафедра знаходиться за  адресою: 

 м. Харків, вул. Мироносицька, 1,
 кімната 3-20
 e-mail: i.business@karazin.ua 
 web сторінка:  me.econom.kharkov.ua
 


   Анонси
 
 
 

 Навчально-наукова психологічна служба  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна надає супорвід всім учасникам навчально-виховного процесу 

детальніше
» » » Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна