Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 073 Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації, 075 Маркетинг, 075 Маркетинговий менеджмент, 075 Інформаційний маркетиг, реклама та зв`язки з громадськістю,  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

Робочі програми навчальних дисциплін


- Адміністративний менеджмент
- Бухгалтерський облік
Біржова діяльність
- Громадянське суспільство
- Європейська інтеграція
- Економіка знань
- Економіка суб’єктів господарювання
- Економічний аналіз 
- Іноземна мова І курс (менеджмент) 
- Іноземна мова ІІ курс (менеджмент)  
- Іноземна мова ІІІ курс (менеджмент)
- Іноземна мова VІ курс (менеджмент)
- Інфраструктура ринку товарів та послуг
Корпоративне управління
- Крос-культурний менеджмент
- Логістичний менеджмент
- Маркетинг (075)
- Маркетинг (073, 076)
- Маркетинг послуг
- Маркетингова товарна політика
- Маркетингова цінова політика
- Маркетинговий менеджмент  
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Менеджмент послуг
- Менеджмент інноваційного розвитку економічних систем 
- Міжнародні кредитно-розр. та валютні операції 
- Міжнародний бізнес
- Міжнародний маркетинг (бакалавр) 
- Міжнародний маркетинг (магістр) 
- Організаційна поведінка
- Основи наукових досліджень 
- Підприємницька діяльність 
- Поведінка споживача
- Програмне забезпечення управлінських рішень
Проєктний менеджмент 
Статистика 
Статистика ринку товарів та послуг 
- Технології маркетингових досліджень 
- Товарознавство, стандартизація і сертифікація
- Тренінг "Інтернет-маркетинг" 
- Тренінг "Техніка продажів"      
Управління конкурентоспроможністю підприємства      
- Управлінське консультування
- Управління персоналом
- Фінансовий маркетинг-менеджмент
- Цінні папери та фондовий ринок

 

 

Навчально-методичні посібники

 

- BUSINESS IN TOUCH Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Management of Risks in Marketing Management: educational and methodical discipline complex
Brand managment: reference lecture notes
Marketing research: methodological materials 
- Адміністративний менеджмент: практикум
- Бренд-менеджмент: конспект лекцій
Економіка знань: практикум
Економіка знань: збірка тестів
Інфраструктура ринку товарів та послуг: практикум
Інфраструктура ринку товарів та послуг: збірка тестів
- Державне та регіональне управління: методичні вказівки
- Комерційна діяльність посередницьких підприємств: методичні вказівки
Маркетинг виробничого підприємства: методичні вказівки
Маркетингова політика розподілу: методичні вказівки
- Маркетингова товарна політика: методичні вказівки
- Маркетингова цінова політика: практикум
- Маркетингова цінова політика: конспект лекцій
- Маркетингові дослідження: курсова робота 
Маркетинговий менеджмент: навч. посібник
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: курсова робота
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки
- Методика викладання у вищій школі: методичні вказівки
- Операційний менеджмент: методичні вказівки
Поведінка споживачів: методичні вказівки
- Соціальна відповідальність: конспект лекцій
- Соціальна відповідальність: методичні вказівки
- Стратегічний маркетинг: методичні вказівки
- Управління персоналом: методичні вказівки   

 

 

Практична підготовка


- Програма виробничої практики з маркетингу
Програма виробничої практики з менеджменту
Інформаційні системи та інтернет-технології в бізнесі
Програма виробничої практики з систем інформаційних технологій
- Переддипломна практика з маркетингу 
Переддипломна практика з менеджменту

 

Атестація

- Атестаційний іспит з економічної теорії (зразок екз.білета)
- Атестаційний іспит з менеджменту (бакалавр)
- Атестаційний іспит з маркетингу (бакалавр)
- Атестаційний іспит з менеджменту (магістр)
- Атестаційний іспит з маркетингу (магістр)
- Тематика дипломних робіт магістра з менеджменту
- Тематика дипломних робіт магістра з маркетингу   

 

Форми контролю знань


- Адміністративний менеджмент: тестові завдання
- Громадянське суспільство: приклад ситуац. завдання  
- Громадянське суспільство: тестові завдання
- Громадянське суспільство: приклад екз.білета  
Громадянське суспільство: питання до іспиту
Економіка знань: критерії оцінювання  
Економіка знань: питання до заліку
- Інфраструктура ринку товарів та послуг: приклад екз.білета  
- Комерц. діяльн-ть посередн. підпр-ств: приклад екз.білета
- Маркетинг виробничого підприємства: зразок екз.білета
- Маркетингова політика розподілу: зразок екз.білета
- Маркетингові дослідження: зразок екз.білета
- Маркетинговий менеджмент: приклад ситуац. завдання  
Маркетинговий менеджмент: тестові завдання
Маркетинговий менеджмент: критерії оцінювання  
Маркетинговий менеджмент: питання до іспиту
- Маркетингова цінова політика: тестові завдання
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: зраз.екз.білета
- Операційний менеджмент: зразок екз.білета
- Технології маркетингових досліджень: тестові завдання


 

 


         
         
       
  Анонси
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна