Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра економічної теорії та економічних методів управління

Новини кафедри економічної теорії та економічних методів управління
Склад кафедри
Спеціальності
Навчальний процес
Інформаційні пакети

 

Сайт кафедри


КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
Кафедра економічної теорії та економічних методів управління  - одна з найстаріших кафедр не тільки економічного факультету, але й усього університету. Вона є правонаступницею кафедри дипломатії та політекономії, яку було створено під час заснування університету в 1805 р. Кафедра політичної економії також була однією з трьох перших кафедр, на базі яких був створений економічний факультет у 1933 р. У 1991 р. кафедра політичної економії отримала свою нинішню назву – економічної теорії та економічних методів управління.

У своєму теперішньому вигляді кафедра є однією з найсильніших за кадровим складом не тільки в университеті, але й на лівобережній Україні. З 18 професорів, докторів економічних наук, що працюють на факультеті, 10 є співробітниками нашої кафедри, також на ній працюють 5 доцентів - кандидатів наук і 4 старших викладача. Очолює кафедру член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор Гриценко А.А. Такий склад науково-педагогічних кадрів дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців в області економічних наук, що відповідають найсучаснішим вимогам. Випускники кафедри посідають достатньо високі посади в органах державного управління і приватного бізнесу. Деякі з них у різні часи посідали пости міністрів і заступників міністрів в уряді України, керівників комісій у Верховній Раді України, очолювали крупні науково-дослідні інститути. Оскільки одним з напрямів підготовки кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів для вузів, то в багатьох університетах та інститутах на кафедрах економічного напряму можна зустріти випускників нашої кафедри. Достатня їх кількість працює і в бізнес-структурах: наші випускники керують банками або їх відділами, працюють у страхових, інвестиційних компаніях, на виробничих підприємствах і в комерційних фірмах.

Одним з головних напрямів роботи кафедри є підготовка наукових кадрів, учених, що досліджують найрізноманітніші проблеми, пов'язані з економічною теорією і практикою. При кафедрі працює аспірантура, в якій протягом 3 років на очній та заочній основі проходять навчання і готують наукові дисертації молоді учені-економісти. Допомагають їм у цьому і керують роботою всі професори нашої кафедри, які є також членами Вченої Ради із захисту дисертацій. Головою Ради є член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор Гриценко А.А. Багато випускників нашої кафедри, що отримали ступінь магістра економіки після закінчення навчання в університеті, подають заяву для вступу в аспірантуру і продовження роботи за вибраною спеціальністю. Щорічно в аспірантурі проходять підготовку і отримують вчений ступінь кандидата економічних наук 15-20 чоловік.

При кафедрі також працює докторантура, яка готує наукові кадри найвищої кваліфікації. Щорічно в докторантурі проходять підготовку і отримують вчений ступінь доктора економічних наук 2-3 фахівця. Учені, які отримали ступінь кандидата або доктора економічних наук, є найбільш затребуваними в більшості вузів і науково-дослідних інститутів України, країн ближнього і дальнього зарубіжжя (Росія, європейські країни, Канада, США).
Під керівництвом і редакцією професорів нашої кафедри Задорожного Г.В, Гриценко А.А., Кіма М.М., Соболєва В.М., Тютюнникової С.В. на економічному факультеті универститета видається два наукові журнали «Економічний Вісник ХНУ» і «Соціальна Економіка». У них публікуються як статті молодих аспірантів, так і визнаних учених-економістів зі світовим ім'ям. Одним із членів редакційної колегії журналу «Соціальна Економіка» є лауреат Нобелівської премії 2007г., О.І.Уільямсон (США), що говорить про рівень визнання заслуг кафедри у підготовці фахівців з економіки.Кафедра економічної теорії та економічних методів управління знаходиться за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд.  3-3, 3-4, 3-8.
Тел.: (057) 707-55-50,
e-mail: ecteor@karazin.ua
зав.каф. – Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор

 


         
         
       
  Анонси
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна