Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Дисертації

  


Моісеєнко Олена Миколаївна
 

ПОВІДОМЛЕННЯ про перенесення захисту дисертації Моісеєнко Олени Миколаївни

  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
   
Грецька-Миргородська Вікторія Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  Відгук офіційного опонента д.е.н., проф. Гражевської Н.І.
  Відгук офіційного опонента к.е.н., доц. Москвіної А.О.
     
Глушач Юлія Станіславівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  Відгук офіційного опонента д.е.н., проф. Єщенка П.С.
  Відгук офіційного опонента к.е.н., доц. Помінової І.І.
     
Мурашова Анна Олегівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  Відгук офіційного опонента д.е.н., проф. Кириленка В.І.
  Відгук офіційного опонента к.е.н., доц. Можайкіної Н.В.
 
Глущенко Ольга Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Єщенка П.С.
 Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Осецького В.Л.
 Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Яковенко Л.І.
 
Наркізов Микола Миколайович
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук Губанової Н.Н.
 Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Осецького В.Л.
 
 

 

Брайловський Ілля Аркадійович
 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 Відгук офіційного опонента, д.е.н., доцента Длугопольського О. В.
 Відгук офіційного опонента, д.е.н., доцента Проданової Л. В.
 Відгук офіційного опонента д.е.н., професора  Хохлова М.П.
  
Миколенко Олена Петрівна
 Диссертация на соискание ученой степеникандидата экономических наук
 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 Вiдгук офіційного опонента, д.е.н., проф. Липова В.В
 Відгук офіційного опонента, к.е.н., доц. Галабурди М.К.
  
Митрофанова Анастасія Сергіївна
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 Відгук офіційного опонента, доц. Лебедева Л.В
 Відгук офіційного опонента, проф. Лазаренко В.Е
Назиров Карім Заріфович
 Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук
 АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук
 Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора від Гражевської Н.І.
 Відгук офіційного опонента від Москвіна А.О.
Носик Олена Миколаївна
 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

 Відгук офіційного опонента, д.е.н., професор Грішнова О.А.
 Відгук офіційного опонента, д.е.н., професор Савицька Н.Л.
 Відгук офіційного опонента, д.е.н., професор Шкурупій О.В.
Микитась Вікторія Володимирівна
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 Відгук офіційного опонента, д.е.н. Осецкий Л.В.
 Відгук офіційного опонента, к.е.н., доц. Губанова Н.Н.

Алієва Ельвіра Ісретівна
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 Відгук офіційного опонента, д.е.н., проф. Єщенка П.С.
 Відгук офіційного опонента, к.е.н., доц. Миколенко О.П.


 


         
         
       
  Анонси
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна