Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра-2018

 


  ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування з основ економічної теорії при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка» (освітні програми «Економічна теорія та економічна політика», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Соціально-економічна статистика»),  071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і оподаткування»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»), 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 074 «Публічне управління та адміністрування» (освітні програма «Публічне управління та адміністрування»), 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг»), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

   

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування у формі співбесіди для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу 


   
 

 

 

 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна