Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Історія кафедри

У своєму історичному розвитку кафедра економіки та менеджменту пройшла складний шлях. Спочатку існувала кафедра радянської економіки загальнонаукового факультету Харківського державного університету. У період 1963-1971 р ця кафедра під керівництвом кандидата економічних наук, доцента Миколи Васильовича Адаменко здійснювала підготовку студентів за трьома спеціальностями: «Планування народного господарства», «Планування промисловості», «Товарознавство пропромислових і продовольчих товарів». У той час накафедрі працювали професори, д.е.н. С.І. Крандіевскій і П.С. Мірошников, 8 доцентів, к.е.н.: Є.Г. Атаманіченко, Є.І. Юдін, Є.Г. Войтухов, Б.В. Поклонський, В.І. Апальков, A.M. Ілишев, Ю.Д. Костін, П.Я. Шумський, викладач В.П. Бабич.

    Потім був організований економічний факультет, і в 1967 році затверджений плановий набір студентів чисельністю 120 осіб. Підготовка та випуск фахівців велися за профілем двох спеціалізованих кафедр: планування народного господарства та економіка промисловості. У процесі економічного розвитку висувалися нові підвищені вимоги до підготовки випускників. Результатом цього стало об'єднання вищевказаних кафедр та створення на їх базі єдиної кафедри планування народного господарства та економіки промисловості (1981). До складу створеної кафедри увійшли провідні фахівці кафедри планування народного господарства: Є.Г. Атаманіченко, Л.І. Булаєнко, В.І. Любченко, В.К. Макєєва, В.А. Смирнова, Ю.І. Терехов і спеціалістів кафедри економіки промисловості: Е.М. Адаменко, В.П. Бабич, С.О. Гласова, І.П. Гомозова, А.Є. Захаров, В.Ф. Пуртов та ін.

Керував кафедрою планування народного господарства та економіки промисловості к.е.н., доц. Юрій Терехов, а з 1985 року - д.е.н., проф. В.П. Бабич. Протягом майже 20 років кафедра готувала фахівців за спеціальностями «Планування промисловості», «Економічне і соціальне планування» (за цією спеціальністю останній випуск був у 1999 році). Випускники направлялися на роботу на підприємства й організації за встановленим держзамовленням, працювали в районних, обласних та державних планових органах України та СРСР, а також зарубіжних країн.

Зміна економічної системи і перехід до ринку вимагав переорієнтації кадрового складу і структури кафедри. У зв'язку з цим в 1993 році була створена кафедра економіки, планування і прогнозування. З 1995 року розпочато підготовку студентів за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Менеджмент організацій». Ліцензійний набір - по 60 чоловік на денну та заочну форми навчання.

У 1996 році в університеті на базі економічного факультету була створена кафедра економіки і менеджменту, яка функціонує і по сьогоднішній день під керівництвом д.е.н., професора, академіка Української академії інформатики, заслуженого діяча науки і техніки України В. П. Бабича, в наступному складі: д.е.н., проф. Л.А. Антоненко, д.е.н., проф. Д.В. Бабич, к.е.н., доц. Л.І. Булаєнко, к.е.н. доц. С.Н. Бабич, к.е.н., доц. A.C.Демидова, к.е.н., доц. В.К. Макєєва, к.е.н., доц. О.О. Крикун, к.е.н., доц. М.М. Кудінова, к.е.н, доц. С.Н. Нескородев, к.е.н., доц., заступник декана економічного факультету з наукової та інноваційної роботи В.Ф. Пуртов, к.е.н., доц. А.П. Рекун, к.е.н., доц. В.Б. Родченко, к.е.н., доц. І.А. Тернова, к.е.н., доц. В.П. Третяк, к.е.н., доц. В.Г. Штучний, ст. лаборант В.Т. Діденко, інженер Е.Н. Коваль, ст. лаборант А.М. Рогозянська.

 Під керівництвом досвідчених професорів і доцентів студенти кафедри успішно поєднують навчальну та наукову роботу, яку після закінчення університету можуть продовжити в аспірантурі та докторантурі.

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна