Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Умови прийому на економічний факультет

УМОВИ прийому на економічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2017 році


При підготовці матеріалу використані 

 «Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2017 році»

 

 

1. Загальні положення  

1.1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (далі — Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра та магістра за напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах  ліцензованого  обсягу (дивДодаток 1).

1.2. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

1.3. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

1.4. Поселення до гуртожитків вступників та студентів відбувається згідно Положенню про поселення, проживання та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженому наказом ректора № 0110-1/607 від 20 грудня 2016 року і розміщеному на веб-сайті Університету.

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників та терміни навчання 

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

2.2. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (дивДодаток 1).

2.3. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.4. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс (дивДодаток 2). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

2.5. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років  (дивДодаток 3).

Ліцензовані обсяги, нормативні терміни та вартість навчання за ступенями «бакалавр» та «магістр» наведені в Додатку 1.

 

3. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

3.1. Порядок роботи приймальної комісії:

-         з 12 липня по 26 липня 2017 року:

з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 (20, 24, 25 та 26 липня 2017 року – до 18:00),

субота — з 10:00 до 15:00,

неділя — вихідний день;

-         з 27 липня по 13 серпня 2017 року:

з понеділка по суботу з 10:00 до 15:00;

неділя — вихідний день;

-         з 14 серпня по 23 серпня 2017 року:

з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00;

субота, неділя — вихідні дні.

У разі необхідності на засіданні приймальної комісії може бути прийняте рішення про зміну графіка її роботи.

 

 3.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

12 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет

20 липня

2017 року

о 18.00 годині

для вступників за державним замовленням

– 20 липня о 18.00 годині;

для вступників за контрактом

– 31 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і

не проходять творчі конкурси

26 липня 2017 року о 18.00 годині

для вступників за державним замовленням –

26 липня 2017 року о 18.00 годині;

для вступників за контрактом –

07 серпня

2017 року

Строки проведення Університетом вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2017 року

для вступників за державним замовленням – 21 липня – 26 липня;

для вступників за контрактом –

01 серпня –

07 серпня

2017 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року

не пізніше 12.00 години 24 липня    2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року; для вступників за контрактом – 08 серпня 2017 року

із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року;

для вступників за контрактом – 08 серпня 2017 року

Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання

 

за результатами співбесіди – до 18.00 години 25 липня 2017 року,

за державним замовленням – до 12.00 години 05 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 22 серпня 2017 року

за результатами співбесіди – до 18.00 години 25 липня,

за державним замовленням – до 12.00 години 05 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 22 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за результатами співбесіди – не пізніше 12.00 години 26 липня;

за державним замовленням – 07 серпня не пізніше 12.00 години;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2017 року

за результатами співбесіди – не пізніше 12.00 години 26 липня;

за державним замовленням – 07 серпня не пізніше 12.00 години;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

не пізніше 18 серпня 2017 року

не пізніше 18 серпня 2017 року

 

3.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до пункту І розділу ІІ Правил прийому  Університету проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00

24 липня 2017 року

о 18:00

24 липня 2017 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

25 липня – 31 липня

2017 року

25 липня – 31 липня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

 

01 серпня 2017 року

 

01 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 07 серпня;

за державним замовленням - 07 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 23 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 23 серпня

 

3.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

 

12 липня  2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

 

1) за державним замовленням:

26 липня 2017 року;

2) за кошти фізичних та юридичних осіб:

07 серпня 2017

1) за державним замовленням:

26 липня 2017 року;

2) за кошти фізичних та юридичних осіб:

07 серпня 2017

Строки проведення Університетом

вступних випробувань

1) за державним замовленням:

27 липня – 07 серпня 2017 року;

2) за кошти фізичних та юридичних осіб:

08 – 14 серпня 2017 року

1) за державним замовленням:

27 липня – 07 серпня 2017 року;

2) за кошти фізичних та юридичних осіб:

08 – 14 серпня 2017 року

Термін оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

08 серпня 2017 року

08 серпня  2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 14 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - 23 серпня 2017 року

за державним замовленням - не пізніше 14 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - 23 серпня 2017 року

 

3.5. Прийом заяв і документів від вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу починається 12 липня 2017 року і закінчується 21 серпня 2017 року. Фахове вступне випробування у формі співбесіди проводиться з 18 липня по 22 серпня 2017 року. Зарахування вступників відбувається 23 серпня 2017 року. Прийом таких вступників здійснюється за всіма акредитованими спеціальностями (напрямами підготовки), де оголошено прийом за денною/заочною формами навчання, на відповідний курс в залежності від попередньої освіти та нормативних термінів навчання.

 

4. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Університету

 

4.1.  Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ  Правил прийому Університету з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

4.2.  Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

4.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт подання кожної заяви в паперовій формі реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) в день прийняття заяви.

4.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

4.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу і громадянство;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-         копію документа, що посвідчує особу і громадянство;

-         копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і

-         копію додатка до нього;

-         копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-         чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

4.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил прийому.  

4.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.  

4.8. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236.  

4.9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.  

4.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Університету.

4.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

4.12.  При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

4.13. Приймальна комісія Університету перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

4.14. Перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань до аспірантури, встановлений у Правилах прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2017 році.

 

 

Додаток 1 (Перелік ступенів та освітніх програм економічного факультету)

Додаток 2 (Перелік освітніх програм для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) 

Додаток 3 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на економічний факультет)

 

    5. Інформація для контактів


Приймальна комісія Університету:

м. Університет, 61022, м. Харків, пл.Свободи, 4.

1 Інформаційний центр

+380 (57) 707-52-70
+380 (57) 707-53-75 vstup@karazin.ua

2 Анощенко Ольга Олексіївна, відповідальний секретар

+380 (57) 707-54-88 vstup@karazin.ua

3 Гах Андрій Геннадійович, заступник відповідального секретаря

+380 (57) 707-54-88 vstup@karazin.ua

4 Єльцов Сергій Віталійович, заступник відповідального секретаря

+380 (57) 707-54-45 vstup@karazin.ua

Економічний факультет:

м. Архітектора Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1.

деканат

Деканат (І зміна навчання) 707-55-53

Деканат (ІІ зміна навчання) 707-54-04

Деканат (заочне відділення) 707-51-45

сайт: econom.kharkov.ua

e-mail: econom@karazsn.ua

Освітні програми

Економіка та економічна політика

Телефон: (057) 707-55-50,
e-mail: ecteor@karazin.ua

Бізнес-адміністрування

Адміністративний менеджмент

Телефон.: (057) 707 52 29;

e-mail: kafedraekomen_univer@mail.ru.

Менеджмент організацій

Публічне управління та адміністрування

Економічна кібернетика

Телефон: +38 (057) 706-13-96
e-mail: cyber.khnu@gmail.com

econom.vstup@karazin.ua

Прикладна економіка

Міжнародна економіка

Телефон: +380 (57) 707-54-55  

E-mail: liz_k@inbox.ru

Сайт: http://vk.com/financeikreditkarazinuniversity

Маркетинг

Телефон: +38 (057) 707 50 29,

+38 (057) 707 51 65

E-mail: v.a.evtushenko@karazin.ua, mmzed@karazin.ua

vk.com/mmved

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес-аналітика та міжнародна статистика

Телефон: +38 (057) 707 53 31

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Телефон: +38(057)705-54-99

vk.com/financeikreditkarazinuniversity

 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна